Skip to main content

Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření

Autorský kolektiv (abecedně)

 • Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
  Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD.
  Oddělení hematologie a krevní transfúze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
  nemocnice Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD.
  Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • RNDr. Zuzana Krátká, PhD.
  Imunologická laboratoř GENNET, Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • MUDr. Hana Zelená, PhD.
  Oddělení virologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

26. října 2021

E. Doporučená opatření

 1. Je zřejmé, že virové infekce SARS-CoV-2 se při použití současných vakcín nezbavíme ani při dosažení maximální očkovanosti. Musíme se proto naučit s virem žít.
 2. Na individuální úrovni platí, že odpovědnost za své zdraví má primárně každý konkrétní jedinec, nikoli stát. Každý jedinec se může individuálně chránit několikerým způsobem (vakcinace, omezení pobytu v rizikovém prostředí, používání roušek a respirátorů při pobytu v potenciálně rizikovém prostředí, osobní hygiena, pěstování osobní tělesné zdatnosti, životospráva jako cesta k podpoře vlastní imunity atd.). Každý jedinec má tedy ve svých rukou prostředky, kterými může snížit riziko závažného průběhu koronavirové infekce na minimum.
 3. Součástí tohoto přístupu je také dostupnost informací, podle nichž se každý jedinec může individuálně rozhodovat, počínaje základními údaji o rozpoznání nemoci, možnostech léčby, profylaxe a prevence, ale také o aktuální epidemické situaci v daném regionu.
 4. Z celospolečenského hlediska je nejdůležitější zajistit, aby se epidemie – pokud nastane – nevymkla kontrole a nezpůsobila kolaps zdravotnického systému. Kritické situace jsou v zásadě dvojího druhu: (A) situace, kdy najednou onemocní mnoho lidí s preexistující dispozicí k těžkému průběhu nemoci a dojde k vyčerpání kapacity nemocniční lůžkové péče, zejména jednotek intenzivní péče. (B) situace, kdy koncentrace viru v prostředí dosáhne tak vysoké úrovně, že závažnou formou infekce onemocní i nedisponovaní jedinci. Obě tyto situace je nutné rozpoznávat už v zárodku a účinně bránit jejich rozvoji. Na druhé straně, jestliže ani jedna z obou situací bezprostředně nehrozí, není důvod k omezování normálního chodu společnosti.
 5. Za známku bezinfekčnosti lze považovat negativní výsledek PCR testu (platnost po dobu 48 hodin). S vědomím nižší spolehlivosti je možné akceptovat i negativní výsledek kvalitního antigenního testu, doba jeho platnosti však nepřevyšuje 24 hodin. Samozřejmou podmínkou v obou případech je správně provedený odběr vzorku od pacienta (A2,4).
 6. Průkaz specifických IgG protilátek v séru pomocí certifikovaného testu je dokladem o prodělání infekce SARS-CoV-2 nebo o předchozím očkování proti tomuto viru. Doklad o předchozím očkování stejně jako přítomnost virus-neutralizačních protilátek v séru svědčí o tom, že vyšetřovaný jedinec je vysoce pravděpodobně, ale ne stoprocentně, chráněn před těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2. Přítomnost protilátek nezaručuje ochranu před mírnou formou infekce (A8, C1).
 7. Očkování v případě COVID-19 slouží především k individuální ochraně. Pomáhá také při snižování cirkulace viru v populaci, jeho účinnost v tomto ohledu je však omezená: vakcinací pomocí současných očkovacích preparátů nelze dosáhnout spolehlivé kolektivní imunity. Očkování by proto mělo zůstat dobrovolné (C1-4).
 8. Základem prevence zahlcení zdravotního systému (4A) je vyhledávat jedince s rizikem závažného průběhu (viz bod C2) cestou praktických lékařů i ambulantních specialistů, dispenzarizovat je a informovat je o významu očkování, o možnostech individuální ochrany a o rozpoznání stupně.
  závažnosti probíhající nemoci. Současně je vhodné zajistit dobrou dostupnost očkování (včetně očkování v místě bydliště prostřednictvím výjezdních týmů).
 9. Základem prevence celkové epidemické situace (B4) je vytvoření pandemického plánu, který bude veřejně dostupný a bude popisovat konkrétní kroky v závislosti na aktuální epidemické situaci. Součástí tohoto plánu musí být definice COVID-19 tak, aby bylo zřejmé, že jde skutečně o onemocnění a ne jen o diagnózu stanovenou na základě výsledku laboratorního testu, jehož pozitivita nemusí znamenat nemoc a rovněž nemusí znamenat nakažlivost (A1). Definovány musí být také podmínky pro vyhlášení i ukončení stavu epidemie.
 10. Nepovažujeme za přínosné jakékoliv plošné necílené testování klinicky zdravých lidí PCR nebo antigenními testy (D1, 2). Za kontraproduktivní považujeme preventivní plošné uzavírání škol (D3). Domníváme se, že informační kampaň má být vedena pozitivně. Jejím cílem by měla být lepší informovanost lidí, jak se mají chránit, jak se mají léčit v případě výskytu infekce a kdy mají vyhledat lékařskou pomoc.

Celý text ve formátu PDF je ke stažení zde >>

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika, Valašsko

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • + 420 737 311 937

 • sestra: Leona Pagáčová

Ordinační hodiny

Pondělí

07:00–12:00

Úterý

07:00–12:00

Středa

12:00–17:00

Čtvrtek

12:00–17:00

Pátek

07:00–12:00

Dovolená:

22., 28., 29.12.2023, 2.1.2024