Skip to main content

Preventivní prohlídky

Důkladná a lege artis provedená preventivní prohlídka je základem sekundární prevence všech chorob ženských pohlavních orgánů, především pak přednádorových a nádorových onemocnění. Každá preventivní prohlídka gynekologicko-porodnické specializované ambulance GENNOON s.r.o. obsahuje následující vyšetření:
 • Popis subjektivních obtíží
 • Objektivní palpační nález, včetně palpačního vyšetření prsů
 • Kolposkopické vyšetření, včetně rozšířené kolposkopie a jeho exaktní popis
 • Odebrání cytologie a provedení zápisu o jejím odebrání
 • Zápisy dalších případných vyšetření – kultivačního vyšetření, krevních odběrů, v indikovaných případech u dispenzarizovaných pacientek specializovaného pracoviště písemný záznam a obrazová dokumentace ultrasonografického vyšetření malé pánve, dopplerovského vyšetření nebo záznam o ultrasonografii prsů
 • U pacientek ve věku 45 a více let každé 2 roky záznam o odeslání na screeningové mamografické vyšetření
 • Na základě rozhodnutí lékaře v indikovaných případech vyšetřovaných pacientek v rámci diferenciální diagnostiky onemocnění ženských pohlavních orgánů, především pak prekanceróz, urogynekologických onemocnění a bolestí v malé pánvi se provádí základní zobrazovací vyšetření v gynekologii, tj. transvaginální ultrasonografie malé pánve a dopplerovské vyšetření cévního zásobení orgánů malé pánve v souladu s odst. 4.2 bodu 8 kapitoly 3 vyhlášky MZd ČR č. 439/2008 Sb.
 • Ve věkové skupině 10-28 let poučení o možnosti primární prevence rakoviny děložního čípku
 • Ve věkové skupině 15-44 let poučení o možnosti sekundární prevece rakoviny prsu
 • Ve skupině všech rodících pacientek edukace a nácvik stahů svalů pánevního dna jako sekundární prevence genuinní stressové inkontinence moči
 • Ve věkové skupině 50-54 let jedenkrát ročně a ve věkové skupině 55-74 let jedenkrát za dva roky provedení screeningového FOB testu na průkaz skrytého krvácení ve stolici

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika, Valašsko

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • + 420 737 311 937

 • sestra: Leona Pagáčová

Ordinační hodiny

Pondělí

07:00–12:00

Úterý

07:00–12:00

Středa

12:00–17:00

Čtvrtek

12:00–17:00

Pátek

07:00–12:00

Dovolená:

24.6 až 4.7.2024